บจ.เอ็กซิม เวิลด์ ไวด์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็กซิม เวิลด์ ไวด์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001238
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

145/2 หมู่ที่ 3, ต.แก่งกระจาน, อ.แก่งกระจาน, จ.เพชรบุรี, 76170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.