บจ.โนว่า นันทกิจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โนว่า นันทกิจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001220
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

89 หมู่ที่ 1, ต.ทับคาง, อ.เขาย้อย, จ.เพชรบุรี, 76140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.