บจ.สุขบุญมี ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุขบุญมี ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001203
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

154 หมู่ที่ 4, ต.ทับคาง, อ.เขาย้อย, จ.เพชรบุรี, 76140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.