บจ.นกบิวตี้ แอนด์ เดอะทรีโฮม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นกบิวตี้ แอนด์ เดอะทรีโฮม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001165
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

1333/12 ถนนชลประทาน (ทรายใต้), ต.ชะอำ, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.