บจ.ซาเม็ก โลจิสติกส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซาเม็ก โลจิสติกส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001157
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

422/142 หมู่ที่ 7, ต.ท่ายาง, อ.ท่ายาง, จ.เพชรบุรี, 76130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.