บจ.ณัชพล2022 ก่อสร้าง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ณัชพล2022 ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001122
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

54/13 หมู่ที่ 3, ต.สมอพลือ, อ.บ้านลาด, จ.เพชรบุรี, 76150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.