บจ.อาโมเรย์ เจลาโต้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อาโมเรย์ เจลาโต้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001068
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

82 หมู่ที่ 1, ต.บ้านหม้อ, อ.เมืองเพชรบุรี, จ.เพชรบุรี, 76000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.