บจ.เดอะ โกลด์ การ์เด้น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ โกลด์ การ์เด้น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565000991
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

1445/125 ถนนเพชรเกษม (ทรายใต้), ต.ชะอำ, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.