หจ.รวยมหาเฮง888

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รวยมหาเฮง888 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000612
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

49 หมู่ที่ 7, ต.ท่าไม้รวก, อ.ท่ายาง, จ.เพชรบุรี, 76130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.