หจ.บ้านคัดสรร 1985

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บ้านคัดสรร 1985 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000591
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000
🏢 ที่อยู่:

216/2 หมู่ที่ 9, ต.หนองหญ้าปล้อง, อ.หนองหญ้าปล้อง, จ.เพชรบุรี, 76160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.