หจ.สมาร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สมาร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000582
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

1365/101 ถนนสามพระยา, ต.ชะอำ, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.