หจ.ลักษิกา ขนส่ง 2015

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ลักษิกา ขนส่ง 2015 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000574
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

131/17 หมู่ที่ 4, ต.บ้านกุ่ม, อ.เมืองเพชรบุรี, จ.เพชรบุรี, 76000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.