หจ.เพชรบุรีเซ็นเตอร์ (2022)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เพชรบุรีเซ็นเตอร์ (2022) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000566
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

171/1 ถนนนอก, ต.คลองกระแชง, อ.เมืองเพชรบุรี, จ.เพชรบุรี, 76000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.