หจ.เกรท 8

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เกรท 8 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000558
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 800,000
🏢 ที่อยู่:

170/4 หมู่ที่ 5, ต.สามพระยา, อ.ชะอำ, จ.เพชรบุรี, 76120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.