หจ.วราชัย ฟาร์ม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วราชัย ฟาร์ม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000515
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

524 หมู่ที่ 3, ต.วังจันทร์, อ.แก่งกระจาน, จ.เพชรบุรี, 76170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.