บจ.เชฟร่อน ทราฟฟิค เซฟตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เชฟร่อน ทราฟฟิค เซฟตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0755565000550
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

77/77 หมู่ที่ 1, ต.ลาดใหญ่, อ.เมืองสมุทรสงคราม, จ.สมุทรสงคราม, 75000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.