บจ.ท่าน้ำบางลำภู จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ท่าน้ำบางลำภู จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005713
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

183 หมู่ที่ 5, ต.สวนส้ม, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.