บจ.ปริญ คอนสตรัคชั่น (2022) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปริญ คอนสตรัคชั่น (2022) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005659
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

8 หมู่ที่ 5, ต.ท่าเสา, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.