บจ.อินเตอร์คอนติเนนทัล คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อินเตอร์คอนติเนนทัล คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005535
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000
🏢 ที่อยู่:

144/326 หมู่ที่ 6, ต.คลองมะเดื่อ, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.