บจ.เดอะ มิชช์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ มิชช์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005471
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

154/5-6 หมู่ที่ 3, ต.สวนหลวง, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.