บจ.พี.เอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พี.เอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005462
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

137 หมู่ที่ 6, ต.อำแพง, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.