บจ.พรเจริญเครื่องจักรกล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรเจริญเครื่องจักรกล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005381
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

42/8 หมู่ที่ 10, ต.โคกขาม, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.