บจ.อู่เป็นเอก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อู่เป็นเอก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005268
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000
🏢 ที่อยู่:

42/27 หมู่ที่ 2, ต.นาดี, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.