บจ.ทรัพย์อิสระ มากทรัพย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทรัพย์อิสระ มากทรัพย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005225
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

1/20 หมู่ที่ 11, ต.คลองมะเดื่อ, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.