บจ.แม่ลำดวน ฟู้ดส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แม่ลำดวน ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004911
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

555/76 หมู่ที่ 2, ต.ดอนไก่ดี, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.