หจ.เกวลี ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เกวลี ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0743565001163
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

17/1 หมู่ที่ 4, ต.ท่าไม้, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.