หจ.นานาวันการช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นานาวันการช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0743565001066
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 400,000
🏢 ที่อยู่:

100/2 หมู่ที่ 5, ต.อ้อมน้อย, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.