หจ.เอ็น โฟรเซ่นฟู้ด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็น โฟรเซ่นฟู้ด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0743565001058
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

34/1 หมู่ที่ 7, ต.ยกกระบัตร, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.