หจ.เฮลตี้ อีส เวลตี้

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เฮลตี้ อีส เวลตี้ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0743565001031
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

81/6 หมู่บ้าน อัญญา เพชรเกษม-สาย 4 หมู่ที่ 5, ต.สวนหลวง, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.