บจ.ฉันทนา มาร์เก็ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฉันทนา มาร์เก็ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0605565001280
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

3 หมู่ที่ 4, ต.แม่เล่ย์, อ.แม่วงก์, จ.นครสวรรค์, 60150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.