หจ.โหน่งเกษตรก้าวหน้า

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.โหน่งเกษตรก้าวหน้า ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0603565001083
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

344/1 ถนนสวรรค์วิถี, ต.ปากน้ำโพ, อ.เมืองนครสวรรค์, จ.นครสวรรค์, 60000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.