หจ.สหพานิช แม่ลาหลวง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สหพานิช แม่ลาหลวง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0583565000169
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

34/3 หมู่ที่ 1, ต.แม่ลาหลวง, อ.แม่ลาน้อย, จ.แม่ฮ่องสอน, 58120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.