บจ.ช่างสิบหมู่ก่อสร้าง (เชียงราย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ช่างสิบหมู่ก่อสร้าง (เชียงราย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0575565002295
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

655 หมู่ที่ 6, ต.ริมกก, อ.เมืองเชียงราย, จ.เชียงราย, 57100

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.