หจ.นริสา กิจรุ่งเรืองยิ่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นริสา กิจรุ่งเรืองยิ่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0543565000321
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 150,000

🏢 ที่อยู่:

257/1 หมู่ที่ 9, ต.บ้านเหล่า, อ.สูงเม่น, จ.แพร่, 54130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.