หจ.เจทีที 54

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจทีที 54 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0523565000894
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

102 หมู่ที่ 8, ต.ต้นธงชัย, อ.เมืองลำปาง, จ.ลำปาง, 52000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.