หจ.ที แอนด์ เอส วิศวกรรม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ที แอนด์ เอส วิศวกรรม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0523565000851
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

341 หมู่บ้าน ไร่พัฒนา หมู่ที่ 7, ต.พิชัย, อ.เมืองลำปาง, จ.ลำปาง, 52000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.