หจ.กฤษฏา จันทร์ทรา จักรกฤษณ์ ฟาร์ม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กฤษฏา จันทร์ทรา จักรกฤษณ์ ฟาร์ม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0523565000827
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

81 หมู่ที่ 3, ต.ไหล่หิน, อ.เกาะคา, จ.ลำปาง, 52130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.