บจ.ที เค เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที เค เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0515565000861
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

53/1 หมู่ที่ 8, ต.ทุ่งหัวช้าง, อ.ทุ่งหัวช้าง, จ.ลำพูน, 51160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.