หจ.สวย-ดี 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สวย-ดี 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0513565000657
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

84 ถนนกู่ช้าง, ต.ในเมือง, อ.เมืองลำพูน, จ.ลำพูน, 51000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.