บจ.ดับเบิ้ล เอ็น ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับเบิ้ล เอ็น ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009591
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

99/301 หมู่ที่ 6, ต.ไชยสถาน, อ.สารภี, จ.เชียงใหม่, 50140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.