บจ.มาดามเดอร์ริช จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มาดามเดอร์ริช จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009575
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

33/3 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฝาง, ต.เชียงดาว, อ.เชียงดาว, จ.เชียงใหม่, 50170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.