บจ.ผู้นำการเกษตร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ผู้นำการเกษตร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009516
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

439/4 หมู่ที่ 1, ต.ช่อแล, อ.แม่แตง, จ.เชียงใหม่, 50150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.