บจ.อดิศักดิ์ วัสดุภัณฑ์ จอมทอง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อดิศักดิ์ วัสดุภัณฑ์ จอมทอง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009371
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

301 หมู่ที่ 20, ต.สบเตี๊ยะ, อ.จอมทอง, จ.เชียงใหม่, 50160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.