บจ.บ้านธิ โอลด์ ทีค วูด (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บ้านธิ โอลด์ ทีค วูด (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009346
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

159/8 หมู่ที่ 1, ต.บวกค้าง, อ.สันกำแพง, จ.เชียงใหม่, 50130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.