บจ.ราเนลาก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ราเนลาก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009320
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

299 หมู่ที่ 2, ต.สันพระเนตร, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.