บจ.กรฐพง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กรฐพง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009010
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

116/1 หมู่ที่ 9, ต.ชมภู, อ.สารภี, จ.เชียงใหม่, 50140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.