บจ.เจ็ดแปดที อินฟินิตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจ็ดแปดที อินฟินิตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008978
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

234 หมู่ที่ 2, ต.ยุหว่า, อ.สันป่าตอง, จ.เชียงใหม่, 50120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.