บจ.เพอร์เฟค พรอคซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เพอร์เฟค พรอคซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008854
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

888/133 หมู่ที่ 4, ต.หนองผึ้ง, อ.สารภี, จ.เชียงใหม่, 50140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.