บจ.พรภัทร โฮม บิ้วเดอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรภัทร โฮม บิ้วเดอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008790
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

145 หมู่ที่ 3, ต.ตลาดขวัญ, อ.ดอยสะเก็ด, จ.เชียงใหม่, 50220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.