บจ.ฮุยต้า ฟาร์มมิ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฮุยต้า ฟาร์มมิ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008773
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

116/83 หมู่ที่ 12, ต.สันกำแพง, อ.สันกำแพง, จ.เชียงใหม่, 50130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.